Kadra

Dominika Dobosz
Marta Zaucha
Joanna Orłowska
Tomasz Kręcielewski
Monika Wójcik
Izabela Polańska
Mateusz Niczyj
Marzena Gmerek